Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II
0225 8602835
contact@ccot.edu.vn
Thư viện số – xu hướng phát triển tất yếu

Thư viện số – xu hướng phát triển tất yếu

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ với xu hướng phát triển dựa trên hệ thống kết nối số hóa đã làm thay đổi cách thức hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Và sẽ không là ngoại lệ khi các phần mềm ứng dụng được ra đời để phục vụ cho thư viện số trong tương lai, thế chỗ cho thư viện truyền thống.

XEM THÊM

Tài liệu nổi bật